ศูนย์เครื่องจักรกลประเภทโครงสำหรับตั้งสิ่งของขนาดใหญ่